Home office, czyli jak to było pracować w domu? Praca zdalna – zasady, których warto przestrzegać.

Zmiana trybu pracy na zdalny stawia przed firmami wyzwania... Home office, 5 zasad dobrego home office

0
1959

Home office, jak sama nazwa wskazuje jest to praca wykonywana w domu, zdalnie, poza firmą.

Po raz pierwszy w historii polskiego prawa definicji pracy zdalnej – nastąpiło to ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Specustawa”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 Specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną.

Należy zaznaczyć i zapamiętać, że pracy zdalnej nie należy mylić z telepracą, która zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu pracy stanowi formę regularnego wykonywania pracy poza zakładem pracy. W odróżnieniu od pracy zdalnej telepraca oraz home office wymagają zgodnej woli obu stron stosunku pracy, w szczególności odpowiednich postanowień zawartych w umowie o pracę.

Praca zdalna jest natomiast formą wykonywania pracy o charakterze wyjątkowym, wprowadzaną na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy na czas oznaczony, aby realizować określony cel o charakterze publicznym.

W przeciwieństwie do telepracy,praca zdalna nie musi być oparta na przekazywaniu wyników pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wykorzystywaniu tych środków do komunikacji.

Reguły dobrego rozplanowania dnia na Home Office:

  1. Przygotuj swoje miejsce w pracy. Pamiętaj, aby było w jednym pomieszczeniu. Aby było zawsze zorganizowane, jest to ważne aby wiedzieć co gdzie leży. Nie trzeba szukać dokumentów po różnych pokojach – dobra organizacja to podstawa. Proponujemy również odpowiedni strój, nie piszemy tego po to, aby zaraz przebierać się w garnitur czy garsonkę, wystarczą jeansy i czysta koszula czy bluzka, bo przecież do biura nie chodzimy w “dresikach” czy też w szlafroku.
  2. Rozpocznij dzień zawsze w podobny sposób – ważna jest kolejność aby wyrobić w sobie dobre nawyki: zaparz kawę przed rozpoczęciem pracy, przygotuj notatnik/kalendarz, sprawdź czy pióro lub długopis się nie wyczerpał itp
  3. Warto ustalić sobie czas pracy – pracujemy od 7 do 15 z przerwą na śniadanie czy też lunch, w tym czasie staramy się nie wykonywać obowiązków domowych (bo przecież normalnie tez wykonujemy je po pracy).

50,8 proc. badanych ocenia, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu jest bardziej efektywne niż w biurze. Ponad 50% osób zauważa u siebie lepsze zorganizowanie. Jednocześnie 45% przyznaje, że wykonując home office poświęca na pracę więcej czasu niż w siedzibie firmy.

Zmiana trybu pracy na zdalny stawia przed firmami wyzwania, ale przede wszystkim przynosi oszczędności (mniejsze koszty utrzymania floty aut, mniejsze rachunki za energię czy też czasowe – brak dojazdów)

Badania wskazują na to, iż największe kłopoty z pracą zdalną mają młodzi pracownicy. Na nich home office wpływa najbardziej stresująco

Młodzi ludzie w największym stopniu potrzebują informacji zwrotnych na temat wykonywanej przez nich pracy i jasno określonych możliwości rozwoju, czy też potwierdzenia dobrze wykonanej pracy.

W biurze mają okazję wymieniać informacje i zdobywać potrzebną im wiedzę do samorozwoju. Praca wykonywana w społeczności firmowej wzmacnia w nich poczucie przynależności do grupy.

A Wy? Wolicie pracę zdalną czy jednak stacjonarną?